Salix viminalis - vrba košíkářská

Syn.: Salix longifolia
Slovensky: Vŕba košikárska

Čeleď: Salicaceae - vrbovité

 

POPIS:

Opadavý, do 8 m vysoký keř s rovnými, vzhůru vztyčenými větvemi. Listy střídavé, čárkovitě kopinaté, celokrajné, na okraji podvinuté a vlnité, na svrchní straně tmavě zelené, na spodní straně hedvábitě chlupaté. Dvoudomé květy uspořádány v jehnědách, samičí květy s chlupatým semeníkem, čnělka je oproti semeníku mnohem delší, blizny a čnělky světle žluté, samčí květy se 2 tyčinkami se žlutými prašníky. Plodem je tobolka. Kvete v IV až V, před rašením listů.

STANOVIŠTĚ:

Břehy, vlhké příkopy, lužní křovinaté porosty, na půdách výživných, hlubokých, vlhkých až zaplavovaných, zásaditých až neutrálních.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR od nížin po podhorské oblasti roztroušeně, často je pěstována a není jisté, zda se jedná o dřevinu na našem území původní. Celkově roste v téměř celé Evropě vyjma jejích jižních částí, na východě až po Mongolsko a severozápad Číny, druhotně i v Severní Americe a v Chile.

UŽITEK: 

  • Jak už název této vrby připomíná, její větve se velmi často užívají v košíkářství.
  • Bývá vysazována podél vodních toků ke zpevnění břehů.

Nemáte oprávnění psát komentáře.