Vítečník sítinový neboli janovec španělský (Spartium1 junceum2 L.) jest metlatý, 2-3 m vysoký keř vyhánějící z dosti tlustého kmene četné, tenké, prutovité, podél jemně rýhované, lysé, zelené větve, které jsou řídce porostlé kopinatými listy.

Vítečník sítinový - Spartium junceum

Úhledné, žluté, libovonné motýlovité květy jsou sestaveny do konečných hroznů. Složení jejich jest podobné jako složení květů našeho janovce (Sarothamnus vulgaris Wim.).

Plody jsou čárkovité, asi 5 cm dlouhé, smáčknuté lusky, obsahující větší počet hnědých semen.

Vítečník sítinový roste hojně na suchopárech v jižní Evropě, v naší říši zvláště v Dalmacii, Istrii a Kraňsku, odkudž zasahuje až do jižního Štýrska. Pro sličné květy pěstují jej někdy i ve střední Evropě jako okrasný keř v zahradách.

Vítečník sítinový - Spartium junceum

Z ohebných, mladých větví a jejich lýka pletou na jihu, zvláště v Řecku, v jižní Francii a ve Španělích, už od nejstarších dob košíky, sítě, střevíce, koberce, rohože, lana atd. Nerozvitá poupata nakládají do octa místo kaprlat. Druhdy náležel janovec španělský k nejdůležitějším rostlinám lékařským, anoť hořkého odvaru z mladých větviček (herba genistae hispanicae) užívalo se jako mírného projímadla.

1Pod tímto jménem rozuměli starověcí Řekové vůbec rostliny, jež skýtaly pletiva.

2Lat. juncus = sítina, junceus = sítinovitý.

 

 

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.