Kastilloa1 kaučuková (Castilloa elastica Cerv.) jest strom 10-15 m vysoký, o kmeni až 1 m v průměru silném a o košaté koruně, jejíž větve nesou krátce řapíkaté, podlouhle vejčité, celokrajné, až 5 dm dlouhé a 2 dm široké, opadavé listy.

Kastilloa kaučuková - Castilloa elastica

Různopohlavné drobné kvítky jsou hustě směstnány do přisedlých, po případě kratičce stopkatých nádržek neboli ježlí, jež vyrůstají po stranách větví.

Ostatně jest složení květův a plodů podobné jako u chleboňů (Artocarpus), s nimiž kastilloa náleží do společné čeledi rostlin chleboňovitých (Artocarpeae).

Kastilloa kaučuková roste v Mexiku, kde ji zovou holquahitl, v republikách Středoamerických a v Jižní Americe, zejména v Columbii, kde ji domorodci nazývají ulé.

Z mléčnaté šťávy, kterouž jest celý strom hojně proniknut, připravují druh špatnějšího kaučuku, jemuž v obchodě říkají kaučuk guajaquilský neboli kartagenský, poněvadž se vyváží hlavně z jihoamerických přístavních měst Quajaquilu a Kartageny. ? tomu cíli činí do kmene hluboké řezy a vytékající mléko svádějí do nádob, v nichž je pak buď odpařují nad ohněm nebo je srážejí podobným způsobem, jakým se sráží tvaroh z mléka kravského; přidávají totiž do něho kyselé rostlinné šťávy, mýdlo, roztok kuchyňské soli a pod. Jediný vzrostlý strom dává ročně asi 90 l mléka, z něhož se vytěží asi 20 kg kaučuku.

Poněvadž ve Střední Americe stromův určených k dobývání kaučukového mléka nikterak nešetřily, byly kastilloy v některých krajinách, které druhdy krásnými těmito stromy oplývaly, úplně vyhubeny.

1Pojmenována tak ku poctě španělského botanika Castilleja.

Nemáte oprávnění psát komentáře.