Žlutokap nízký (Xanthorrhoea1 hastilis2 R. Br.) jest rostlina podivného vnějšku: krátký, tlustý kmen nese totiž na vrcholku chomáč čárkovitých, až přes 1 m dlouhých, nazpět ohnutých, po kraji drsně pilovitých listův a ze středu chomáče vyrůstá jednoduchý, až 2 m vysoký, květonosný stvol zakončený klasovitým květenstvím.

Žlutokap nízký - Xanthorrhoea hastilis

Květy mají 6 lístků okvětních (3 lístky kališní a 3 plátky korunní), 6 tyčinek a svrchní semeník. Jsou tudíž podobného složení jako květy naší cibule nebo hyacintu, s nimiž žlutokap řadí se do společné čeledi rostlin lilijokvětých (Liliaceae).

Plody jsou tobolky obsahující po 1-2 černých semenech.

Žlutokap nízký jest rozšířen v jihových. Austrálii, zvláště při pobřežích.

Ze kmene jeho roní se žlutavá, palčivě chutnající pryskyřice, z níž připravují pokosty a fermeže na natírání kovových předmětů a v Anglii ji přidávají do jemných mýdel. V některých zemích jí upotřebují též v lékařství. Ze všech těchto příčin jest tato pryskyřice důležitým vývozním zbožím a dováží se pod jménem žluté pryskyřice novohollandské neboli žluté pryskyřice akaroidové (resina lutea Novi Belgii) i do Evropy.

Kromě pryskyřice skýtá žlutokap také listy, jimiž v Austrálii krmí dobytek a ze spodnějších jejich částí, dokud jsou mladé, dovedou připravovati chutný pokrm.

Pozn. Velice podobný, avšak asi o třetinu menši žlutokap australský (Xanthorrhoea australis R. Br.), vytvářející v jihových. Australii a v Tasmanii při řekách rozsáhlé houštiny, dává tak zv. zemní šelak neboli červenou pryskyřici akaroidovou, která pokrývá spodní část tlustého kmene vrstvou často 2-4 cm silnou. Upotřebení její jest podobné jako u předch.

1Slož. z řec. ryšavý, žlutý + teku, vzhledem k žlutavé pryskyřici, která se prýští (kape) z kmene.

2Lat. hastilis = kopinatý, vzhledem ku tvaru květenství.

 

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.