Kasuarina1 přesličkolistá neboli přesličník tichomořský (Casuarina equisetifolia2 Forst.) jest mohutný strom zvláštního vzezření: větve a tenké, prutovité větvičky jeho jsou totiž článkovány a mají na článcích místo listů nepatrné, v zuby rozeklané pochvy, v čemž se nemálo podobají našim přesličkám.

Přesličník přesličkolistý - Casuarina equisetifolia

Nepatrné kvítky jsou různopohlavné, jednodomé: prašníkové skládají štíhlé, konečné jehnědy (klasy), pestíkové jsou směstnány do kulovatých strboulů, které sedí na krátkých větévkách postranních.

Po opylení vyvinují se z pestíkových strboulů vejčité šištice zvíci třešní, chovající v paždí svých šupin křídlatá semena.

V soustavě rostlinné tvoří kasuariny samostatnou čeleď, která v evropské květeně nemá nyní ani jediné zástupkyně, ač v dobách geologických kasuariny i v Evropě hojně rostly. Za nejbližší příbuzné kasuarin z nynějších rostlin bylo by možno považovati rostliny jehnědokvěté.

Kasuarina přesličkolistá jest domovem ve vých. Australii, na ostrovech Tichého oceánu a v tropické Asii, kde vytváří místy rozsáhlé lesy a dodává krajinám zvláštního rázu. V novější době ji počínají vysazovati i v jiných tropických zemích, na příklad v Alžírsku.

Červenavě hnědé dřevo kasuarinové vyniká neobyčejnou hustotou a tvrdostí, od čehož se mu říká dřevo železné. Hodí se zvláště na takové nářadí, které vyžaduje veliké pevnosti.

Kromě dřeva poskytují kasuariny také kůru, jíž možno užiti jako stavícího prostředku, poněvadž v sobě chová velice mnoho tanninu. Mimo to obsahuje kůra hnědé barvivo kasuarin, kterým v Australii barví vlnu a hedvábí.

Pozn. K tak zv. železným dřevům náležejí vedle dřeva kasuarinového ještě mnohá jiná cizí dřeva, na př. dřevo kalaby obvejčité (Calophyllum inophyllum L.), akacie česnekové (Acacia farnesiana Willd.), opíhledu balaty (Mimusops balata Gärten) atd.

1Větévky rozvětvené v tenké proutky podobají se pérům pštrosa kasuara.

2Slož. z lat. equisetum = přeslička + folius = list.

Nemáte oprávnění psát komentáře.