Pětikřídlec kafrový (Dryobalanops1aromatica Gaert.) jest štíhlý, vysoký strom z čeledi prostoplátečných rostlin dvoukřídlcovitých (Dipterocarpeae), kterým v naší květeně nejvíce se přibližují třezalky (Hypericum). Střídavé, řapíkaté listy jsou vejčité, celokrajné. Pravidelné květy, sestavené do úžlabních hroznů, mají 5dílný kalich, 5plátečnou korunu, mnoho tyčinek na spodu nitkami spolu srostlých v dužnatý kroužek a svrchní trojpouzdrový semeník.

Pětikřídlec kafrový - Dryobalanops aromatica

Plody jsou tobolky vězící ve vytrvalém kalichu, jehož cípy po odkvetení se neobyčejně zveličují v 5 blanitých křídel asi 3krát delších nežli jest plod. Obsahujíc jediné semeno, tobolka poltí se při uzrání ve 3 chlopně.

Pětikřídlec kafrový jest domovem na Sumatře a v severozápadní části Bornea, kde náleží k největším stromům, neboť silný jeho kmen dosahuje mnohdy až 40 m výšky a teprve v této výšce se rozvětvuje v rozložitou korunu.

V dutinách dřeva, zvláště starších stromů, jakož i mezi korou a dřevem, jest nahromaděn kafr podobný kafru z kafrovníku pravého, ale tvrdší i těžší a obtížněji se vypařující. Proto domorodci starší stromy kácejí, rozštěpují je a kafr z nich vybírají.

Ačkoli kafr z pětikřídlce, jemuž se říká obyčejně kafr sumtranský nebo kafr bornejský, a je-li úplně vyčištěn, borneol, nad obyčejný kafr mnohými přednostmi vyniká, přece byl z evropského obchodu obyčejným kafrem úplně vytlačen, poněvadž jest mnohem dražší. Veškerá výroba jeho spotřebuje se na ostrovech Sundských a v Číně, kde ho hojně používají k účelům lékařským.

1Slož. z řec. dub + žalud + podoba, vzhledem ku plodům.

 

 

 

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.