Bursea1 balšámová (Bursea gummifera Jacq., Burs. simaruba2 Sarg.) jest vysokokmenný strom s lichozpeřenými, 1-4jařmými listy o vejčitě kopinatých, celokrajných lístcích a s drobnými, bělavými, mnohomanželnými kvítky v štíhlých hroznech.

Březule balzámová - Bursera simaruba

Složení květů jest podobné jako u kadidlovníku (Boswellia glabra Roxb.), s nímž bursera náleží do společné čeledi rostlin kadidlovníkovitých (Burseraceae). Mají totiž nepatrný 5dílný kalich, pravidelnou 5pIátečnou korunu, 5-8 tyčinek a svrchní 3pouzdrý semeník sedící na kruhovitém terči.

Plody jsou podlouhlé peckovice.

Bursera balšámová jest rozšířena v teplé Americe, zasahujíc z Venezuely přes Střední Ameriku a ostrovy Západoindické až do Floridy.

Z kůry její vytéká libovonný balšám, který na vzduchu tuhne. V Americe ho užívají velice hojně v lékařství a druhdy byl sušený dovážen pod jménem gomart neboli chibou (čti šibu), cachibou (kašibu) - resina chybou - i do našeho světa dílu. Dnešního dne bývalá pověst o veliké léčivosti gomartu umlkla; dováží-li se dosud do Evropy, děje se tak za příčinou falšování elemi.

Pozn. Příbuzný druh bursera plstnatá (Bur. tomentosa Jacq.), taktéž v horké Americe rostoucí, dává kořenně hořkou pryskyřici takamahak (tacamahaca occidentalis), které se druhdy užívalo a v Americe dosud užívá na podkuřování dny a rheumatismu.

Stejnojmennou pryskyřici dává též kalaba (Calophyllum inophyllum L.).

1Nazvána tak ku poctě Jách. Bursera, professora botaniky v Saroë na Seelandě, zemř. r. 1649.

2Tímto jménem zovou v Guayaně simarubu ztepilou.

Nemáte oprávnění psát komentáře.