Řešetlák1 Purshův (Rhamnus Purshiana Kth.) jest bohatě větevnatý, beztrnný, přímý keř se střídavými, řapíkatými, elliptičnými, v hořejší polovině čepele drobně pilovitými listy, z jejichž úžlabí vyrůstají stopkaté svazečky drobných kvítků stejného složení, jaké mají kvítky našeho řešetláku počistivého (Rhamnus cathartica L.). Na obvodě zvonkovité číšky spočívá totiž 5 cípů kališních, s nimiž se střídá 5 zcela nepatrných plátků korunních; 5 tyčinek o kratičkých nitkách jest vetknuto do okraje číšky zrovna před korunní plátky; a svrchní semeník o jednoduché čnělce sedí na dně číšky.

Řešetlák Purshův - Rhamnus purshiana

Plody jsou vejčité, nejčastěji trojpouzdré a trojsemenné peckovice.

Řešetlák Purshův jest domovem v Sev. Americe, kde náš řešetlák počistivý neroste. Odvar z hořké kůry jeho skýtá při habituelní zácpě ještě působivější prostředek počistivý nežli odvar z kůry našeho řešetláku. Proto se sušená kůra tohoto amerického řešetláku, stočená do trubic nebo do žlábků, v novější době dováží i do Evropy zvláště ze Spojených Států a to nejčastěji pod jménem kůry sagradové (cortex rhamni Purshianae, cascara sagrada).

1Souvisí se stslov. rešiti = uvolňovati, vzhledem k počistivým účinkům plodů a kůry některých druhů.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.