Štítosemenka1 neboli kebračo2 (Aspidosperma quebracho Schl.) jest nízký stromek s rozkladitými větvemi a kopinatými, celokrajnými, kožovitými listy, které jsou sestaveny po 3-4 do přeslenů.

Štítosemenka kebračo - Aspidosperma quebracho-blanco

Květy, skládající bohatá latovitá květenství, shodují se celkem s květy našeho brčálu (Vinca minor L.), mají však ušty korunní špičaté.

Plody jsou smáčknuté měchýřky obsahující křídlatá semena.

Štítosemenka roste v Jižní Americe, zejména v západní Argentině.

S korou její, jež obsahuje mnoho taninu, vede se čilý obchod. Upotřebujíť jí koželuhové na vydělávání koží a v lékárnách z ní připravují léky doporučované proti dušnosti při rozedmě plic a po časném zánětu průdušek. Do obchodu přichází pod jménem kebračo (cortex quebracho) ve velikých, až 3 cm tlustých kusech, které hořce chutnají a vynikají značnou tvrdostí. Od ostatních léčivých kor kebračo se poznává nejsnáze dle toho, že jeví na průřezu světlejší (vnitřní) a tmavší (vnější) vrstvu a v obou vrstvách bělavé skvrny.

1Slož. z řec. štít + semeno, vzhledem k tomu, že semena jsou vroubena širokou, křídlatou obrubou.

2Tak zovou tento stromek v jeho vlasti.

 

 

 

 

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.