Povijnice horní neboli jalapa1 (Ipomoea purga2 Schlecht., Exogonium purga Wend.) jest vytrvalá bylina z čeledi rostlin svlačcovitých (Convolvulaceae), blízká příbuzná s povijnicí jedlou (Ipomoea batatas Poir). Vyhání z kulovitého, až 1 dm v průměru tlustého hlavního kořene dílem podzemní výběžky, které naduřují místy v hlízy rozmanitého tvaru a různé velikosti, dílem nadzemní oplétavé, až 3 m dlouhé, obyčejně rozvětvené lodyhy se střídavými, dlouze řapíkatými, srdčitými, celokrajnými listy.

Povíjnice počistivá - Ipomoea purga

Sličné nachové květy připomínají - jako celý vnějšek rostliny - naše svlačce, mají však koruny řepicovité.

Plody jsou kulovaté tobolky pukající ve 4 chlopně.

Jalapa jest domovem ve vlhkých lesích na jihových. svazích mexických And, kde se vyskytuje dosud hojně planě. Mimo to ji však pro zdužnělé mléčnaté kořeny a hlízy též pěstují zvláště v jihových. Mexiku v okolí města Yalapy a na ostrově Jamajce, v novější době také v britské Vých. Indii.

Když hlízy na podzemních výběžcích dostatečně vyrostly, vykopají je i s hlavním kořenem, rozkrájejí je na kusy a ve zvláštních sítích, které jsou zavěšeny nad ohněm, tak dlouho je suší, až úplně ztvrdnou. Menší hlízy však se nerozkrajují, nýbrž suší se celé. Sušením dostávají hlízy svraskalý, v rýhách pryskyřičnatý povrch a tmavohnědou barvu. Na průřezu jich jeví se soustředné kruhy nebo podlouhlé, nepravidelně zprohýbané tmavší skvrny. Co do tvaru a velikosti jsou hlízy jalapové rozmanité: kulovaté, hruškovité, podlouhlé, zvíci vlašského ořechu až mužské pěsti.

Hlavní tržiště na hlízy jalapové (tubera, radix jalapae) jest svrchu uvedené mexické město Yalapa, odkudž přicházejí přes Vera Cruz do obchodu.

Povíjnice počistivá - Ipomoea purga

Poněvadž obsahují kromě jiných látek 10-20% léčivé pryskyřiče, která jim dodává chuti na počátku slabě sladké, potom odporně palčivé, připravují z nich v lékárnách už od staletí rozmanité léky proti zácpě, cizopasným hlistům a vodnatelnosti ve způsobě prášků a tinktur a také je přidávají do počisťujících pilulek. Pro prudký, dráždivý účinek předpisují však lékaři jalapové léky čím dále řidčeji.

K týmž účelům jako hliz používá se též jalapové pryskyřice (resina jalapae), kterou vytahují z hliz rozkrájených na drobné kousky.

Pozn. Vedle povijnice horní poskytují léčivých kořenů ještě i jiné druhy povijnic, zejména pov. křídlatá (I. turpethum3 R. Br.), která jest domovem ve Vých. Indii, v Australii a v Polynesii, a pov. jalapa(I. jalapa Pursh), která roste v Mexiku, zasahujíc až po Floridu. Prvá skýtá kořen turbitový (radix turpethi), druhdy i v evropských lékárnách, dnes však jen ve vlastech rostliny, jako účinné projimadlo užívaný; slabě počisťující kořen druhé byl dlouho považován za pravý kořen jalapový a dosud se s ním pravá jalapa někdy zaměňuje.

1Pojmenována tak dle kraje a města Yalapa neboli Xalapa v jihových. Mexiku, kde se hojně pěstuje.

2Tak ji zovou domorodci v Mexiku.

3Turbith nazývali arabští lékařové jakýsi praeparát rtuťový, užívaný druhdy jako prudké projímadlo.

Nemáte oprávnění psát komentáře.