Svlačec počistivý (Convolvulus1 scamonia2 L.) jest vytrvalá bylina vyhánějící z řepovitě ztloustlého, až 1 m dlouhého, mléčnatého kořene tenkou, otáčivou lodyhu se střídavými, řapíkatými, střelovitě srdčitými listy. Z paždí listu vyrůstají dlouhé stopky a na těch po 1-3 úhledných květech o zvonkovitých, bílých, nachově nadchnutých korunách. Ostatně jsou květy téhož složení jako květy našeho svlačce polního (Convolvulus arvensis L.) a dospívají v chudosemenné tobolky.

Svlačec počistivý - Convolvulus scamonia

Svlačec počistivý jest domovem v Malé Asii a na ostrovech ve východní části Středozemního moře.

Kořen jeho obsahuje žlutou, nepříjemně páchnoucí a odporně hořce chutnající klejopryskyřici, která z poraněných míst v hojnosti vytéká a na vzduchu ztuhne v zelenavě šedou až tmavohnědou, lehkou hmotu -skamonium (gummi-resina scamoniae).

Skamonium bylo už ve starověku známo jako velice účinný počisťovací prostředek a prodávalo se druhdy i v našich lékárnách. Mathioli o něm praví, že „purguje silně život, vyhání šlem, choleru, melancholii a zlé vlhkosti. Jest hlavní kus v apatékách potřebný k mnohým počisťujícím lektvařím, konfektům a pilulím ..."

Nejlepší skamonium dodávalo se evropským lékárnám z Halepu (scamonium halepense) a ze Smyrny. V dnešní době pozbyla tato droga svého významu, byvši vytlačena stejně účinným počisťovacím prostředkem jalapou.

1Od lat. convolvere = svinovati, smotávati.

2Pod jménem skamunia znali tento druh svlačce už starověcí Arabové a Řekové. Někteří odvozují je od řec. vykopanina + písek.

 

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.