Podražec užovník (Aristolochia1 serpentaria2 L.) vyhání z rovnovážného oddenku jednoduché zprohýbané lodyhy s krátce řapíkatými, srdčitovejčitými listy.

Podražec užovník - Aristolochia serpentaria

Květy spočívají na šupinatých větvičkách, které vyrůstají z dolní části lodyhy často tak nízko při zemi, že bývají pokryty mechem nebo spadlým listím. Mají trubkovité, esovitě prohnuté okvětí fialově nachové barvy, 6 dvoupouzdrých prašníků přirostlých na krátkou čnělku a spodní semeník, z něhož dospívá mnohosemenná ellipsoidická tobolka.

Jest domovem ve stinných lesích Sev. Ameriky, zejména ve Virginii.

Hnědožlutý, asi jako husí brk tlustý oddenek užovníku, hořké chuti a kafrového zápachu, slynul druhdy u domorodců jako bezpečný prostředek proti uštknutí jedovatými hady, zejména chřestýši. Usušen přivážel se s kořeny ještě jiných příbuzných druhů amerických podražců pod jménem hadího kořene virginského (rhizoma serpentariae virginianae) též do Evropy; připravovaliť z něho v lékárnách léky proti zimnici. V novější době se ovšem ve farmakopoei rakouské více neuvádí.

1Z řec. nejlepší + porod, vzhledem k dřívějšímu jejímu užívání.

2Z lat. serpens = had, serpentarius = hadí.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.