Mák setý (Papaver somniferum L.) jest známá jednoletá plodina pro olejnatá semena i na našich polích zhusta pěstovaná. Vedle semen dává však rostlina maková též opium, t. j. ztuhlou mléčnou šťávu, kterouž všechny části, zvláště však nezralé makovice, jsou proniknuty.

Mák setý - Papaver somniferum

Pro opium pěstují mák hlavně v Malé Asii, Persii, Východní Indii a Číně, menší měrou též v Egyptě, v Americe a v Australii.

V Evropě těží opium z pěstovaného máku nejvíce v Macedonii a Bulharsku. Také ve Francii a Německu, ba i v našich zemích bylo by možno - jak pokusy ukázaly - z máku těžiti opium, ale pěstování máku k tomuto účelu by se nevyplácelo.

Do Evropy dováží se největší část opia z Malé Asie, zejména ze Smyrny. Aby pěstitelé máku v Malé Asii vytěžili opia co nejvíce, počínají si takto: Když po odkvetení makovice tak povyrostly, že se na nich počíná objevovati bělavý nádech, rozškrabou je na povrchu, dělajíce do nich zvláštními nožíky mělké rýhy, jak jest to znázorněno na obr. 188. Z poraněných míst roní se bílé hořké mléko, které průběhem jednoho dne ztuhne v hnědé krůpěje -opiové. Tyto krůpěje druhého dne dělníci seškrabují a když jich mají dostatečné množství, hnětou z nich koláče nebo bochníčky 100-800 g těžké, které zabalí do makových listů, nechají je ve stínu vyschnouti a pak je naloží do košů. Aby se koláče nebo bochníčky opiové v koších neslepovaly, dávají mezi ně vrstvy semen některých maloasijských rostlin. Ve Smyrně, hlavním tržišti opia, překládá se opium z košů do bedniček vyložených cínovým plechem a v nich dopravuje se po lodích do přístavních měst evropských.

Opium smyrenské má šedohnědou až temnohnědou barvu, hořkou chuť a nepříjemnou, téměř omamující vůni po nezralých makovicích. Lučebné složení jeho jest velice komplikované; obsahujeť kromě jiného celou řadu alkaloidů, z nichž nejdůležitější jsou: morfin, zastoupený 7-20%, kodein, papaverin, narkotin a kyselina mekonová. Jakost a cena opia jsou závisly hlavně od množství morfinu: čím více morfinu opium obsahuje, tím jest dražší.

Má-li se opium hoditi k účelům lékařským, ku kterým se ho v našich zemích téměř výhradně užívá, musí obsahovati morfinu aspoň 10%. V lékárnách z něho připravují extrakty, tinktury, přidávají jej do některých pilulek a do doverských prášků. Působit' opium, jsouc požíváno v mírných dávkách, velice blahodárně: zmírňuje bolesti a křeče, uvádí tělo do potu a záhy uspává. Proto také nesvědomité matky dávají někdy dětem, aby „spaly a nezlobily“, odvar z makovic, ač jest to dle trestního zákona zakázáno.

Požívá-li se však opium ve větší míře, jak si tomu navykla veliká část obyvatelstva jižní a východní Asie, kde opium dílem žvýkají, dílem z malých dýmek kouří - smíchané s tabákem nebo bez tabáku - dílem také pijí ve způsobě opojného nápoje, pak podrývá zdraví a přivádí člověka v předčasný hrob. Kdo se většími dávkami opia omamuje, upadá sice v sladký spánek protkaný líbeznými sny, ale když se ze spánku toho probudí, jest mu velice nevolno. Aby nevolnost zapudil, sahá znova a znova k opiu, až se požívání toho proklatého jedu stane u něho nepřekonatelnou náruživostí, ze které jej vysvobodí pouze smrt. U mohamedánů jsou náruživí poživatelé opia nebo-li theriakové v takovém opovržení jako u nás sprostí opilci. V Číně v nejnovější době vláda požívání opia přísně zakázala.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.