Prunella grandiflora - černohlávek velkokvětý

Slovensky: Čiernohlávok veľkokvetý

Čeleď: Lamiaceae - hluchavkovité (pyskaté)

 

POPIS:

Vytrvalá, 20 až 40 cm vysoká bylina. Lodyha je přímá, většinou nevětvená, v dolní části často tmavočervená, 4hranná, se 2 žebry sblíženými a mezi nimi žlábkovitá a lysá, na širších stranách řídce chlupatá. Listy jsou řapíkaté, jen nejhořejší mohou být přisedlé, 3 až 8 cm dlouhé, krátce chlupaté, kopinaté až úzce vejčité, na bázi klínovité, na okraji mělce a oddáleně vroubkované až takřka celokrajné, horní často peřenoklané, řapík je do 5 cm dlouhý, na vrchní straně žlábkovitý. Nejvyšší pár listů vyrůstá 1,5 až 5 cm pod květenstvím. Lichoklasy jsou složeny z 1 až 3 lichopřeslenů, z nichž každý obsahuje 6 až 10 květů. Listeny jsou přisedlé, vejčité, širší než dlouhé, na vrcholu špičaté, na okraji brvité a červenohnědé. Květy jsou 18 až 25 mm velké, modrofialové, květní trubka je zakřivená, horní pysk je přilbovitý a na vrcholu chlupatý, dolní pysk je 3laločný, postranní laloky jsou menší a téměř ploché, střední lalok je vydutý a na okraji jemně zoubkovaný. Kalich je 2pyský, horní 3cípý, dolní dlouze 2cípý, kališní pysky jsou hnědočervené. Nitky tyčinek mají pod prašníkem do 0,5 mm velký zoubek. Plodem jsou tvrdky. Kvete v VI až VIII.

STANOVIŠTĚ:

Slunné travnaté stráně, sušší louky a meze, světlé lesy a jejich okraje, na půdých sušších až mírně vlhkých, hlinitých až jílovitých, chudších, zásaditých, převážně vápnitých, roste v polohách do 2000 m n.m.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR roste dosti hojně v teplejších oblastech středních a severozápadní Čech a jižní Moravy, ve vyšších polohách se vyskytuje jen velmi roztroušeně a takřka výhradně jen na vápenci, v horách roste výjimečně (max. asi 1330 m n.m.). Cekově roste zejména ve střední a východní Evropě, na západě po Pyreneje a střední Francii, na jihu po sever Itálie a střední Balkán, na severu po severní Německo a Polsko, na východě po Ural, odděleně roste i na jihu Švédska, na Krymu a v Předkavkazsku.

LÉČITELSTVÍ:

Lze jej použít stejně jako černohlávku obecného, vzhledem k jeho poměrné vzácnosti však nelze jeho sběr doporučit.

Nemáte oprávnění psát komentáře.