Cardamine hirsuta - řeřišnice srstnatá

Syn.: Cardamine intermedia, Cardamine tetrandra, Cardamine micrantha, Cardamine multicaulis, Cardamine parviflora
Slovensky: Žerušnica srstnatá

Čeleď: Brassicaceae - brukvovité (křížaté)

 

POPIS:

Jednoletá až dvouletá, 5 až 35 cm vysoká bylina. Lodyhy vyrůstají v počtu až 10 z jedné přízemní růžice listů, jsou obvykle nevětvené, v dolní části vystoupavé, v horní přímé, celé jemně rýhované, lysé nebo jen řídce chlupaté. Listy v přízemní růžici lichozpeřené, se 3 až 10 jařmy lístků, které jsou řapíčkaté, obvejčité až okrouhlé, k vrcholu listu se postupně zvětšující, s koncovým lístkem největším. Lodyžní listy pouze 1 až 3, jsou přisedlé nebo krátce řapíkaté, vzhůru směřující, lichozpeřené až peřenosečné, se 2 až 4 jařmy lístků, které jsou úzce obkopinaté až podlouhlé, tj. tvarově velmi odlišné od lístků přízemních listů. 4četné květy vyrůstají v 5 až 20 květých chocholičnatě stažených hroznech, kališní lístky jsou podlouhlé, do 2 mm dlouhé, na vrcholu často karmínově zbarvené, na okraji s blanitým lemem, korunní lístky bílé, převážně přímé, přibližně 2x delší než lístky kališní, tyčinky 4, vzácně 5, prašníky žluté. Plodem jsou šešule směřující šikmo vzhůru. Kvete v IV až V.

STANOVIŠTĚ:

Příkopy, lesní paseky, spáleniště, zahrady, převážně na stanovištích ovlivněných lidskou činností, obvykle vyrůstá v bohatých populacích, které však nemívají dlouhého trvání.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR na celém území od nížin po pahorkatiny (max. asi 900 m n.m.) roztroušeně až vzácně, na většině lokalit roste obvykle jen přechodně. Celkově roste v téměř celé Evropě vyjma severovýchodní části evropského Ruska, dále na severu Afriky, v Přední Asii, Himaláji, zavlékána bývá i do jiných částí světa.

Nemáte oprávnění psát komentáře.