Dryopteridaceae - kapraďovité

Rostliny čeledi Dryopteridaceae - kapraďovité

Čeleď vytrvalých, výtrusných bylin. Sporofyly (plodné listy) a trofofyly (neplodné listy) stejné nebo mírně odlišné. Výtrusnicové kupky jsou bez ostěry (blanky) nebo s ostěrami ledvinovitými až okrouhlými. Výtrusy na povrchu zbrázděné nebo ostnité. Prokel lupenitý, zelený.

Čeleď zahrnuje asi 55 rodů s přibližně 1870 druhy, které rostou téměř po celém světě, nejvíce v horských oblastech tropů.