Euphorbia amygdaloides - pryšec mandloňovitý

Slovensky: Mliečnik mandľovitý

Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité

 

POPIS:

Vytrvalá, 15 až 80 cm vysoká bylina. Lodyha přímá nebo vystoupavá, pýřitá, v dolní části často načervenalá. Listy nahloučeny přibližně v polovině lodyhy, směrem vzhůru i dolů řidčeji a menší. Podpůrné listeny lichookolíků široce obvejčité, na okraji často vykrojené. Cyathia v lichookolících, listeny srostlé v jeden, žlázky půlměsíčité, dlouze dvourohé, zprvu žluté, později nachové. Kvete v IV až VI.

STANOVIŠTĚ:

Stinné až polostinné listnaté lesy, zřídka i v lesích smrkových, lesní okraje, vzácně na křovinatých stráních a mezích, na půdách mírně vlhkých, hlubších, hlinitých až jílovitých, mírně kyselých až mírně zásaditých.

ROZŠÍŘENÍ:

V Čechách jen ve východní a severovýchodní části, kterážto oblast tvoří zároveň severní hranici celkového rozšíření druhu, na Moravě zejména ve středních polohách. Celkově roste v Evropě od severozápadu Pyrenejského poloostrova a jihu Velké Británie do střední Evropy, na východě až na jihozápadní Ukrajinu a Krym, ve Středozemí vyjma jihu Řecka, dále od Turecka po Írán, druhotně v Severní Americe.

JEDY:

Přibližně stejné jako pryšec chvojka.

Nemáte oprávnění psát komentáře.