Euphorbia lucida - pryšec lesklý

Slovensky: Mliečnik lesklý

Čeleď: Euphorbiaceae - pryšcovité

 

POPIS:

Vytrvalá, 30 až 150 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, trsnatá, rýhovaná, větvená, hustě listnatá, lysá. Listy kopinaté, mělce srdčitou bází přisedlé, celokrajné, lysé, svrchu lesklé, na spodu s postranními žilkami v pravém úhlu. Podpůrné listeny lichookolíků vejčité, na vrcholu zašpičatělé. Cyathia v koncových i postraních lichookolících, žlázky půlměsíčité, dvourohé, žlutohnědé, později načervenalé. Kvete v V až VI.

STANOVIŠTĚ:

Vlhké louky, příkopy, kraje stojatých nebo pomalu tekoucích vod, okraje lužních lesů, na půdách celoročně vlhkých, výživných, písčitohlinitých, zásaditých až neutrálních.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR jen v Polabí a v jihomoravském Dyjsko-svrateckém úvalu, jinde jen vzácně. Celkově roste ve střední Evropě, nejvíce v povodí Dunaje, izolovaně i v povodí Rýna, Labe, Visly a Dněstru, dále na pobřeží Bulharska, v evropské části Turecka, jihu evropského Ruska a na západní Sibiři, druhotně v Severní Americe.

JEDY:

Přibližně stejné jako pryšec chvojka.

Nemáte oprávnění psát komentáře.