Impatiens noli-tangere - netýkavka nedůtklivá

Slovensky: Netýkavka nedotklivá

Čeleď: Balsaminaceae - netýkavkovité

 

POPIS:

Jednoletá, 30 až 120 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, větvená, často do fialova naběhlá, šedě ojínělá ("sklovitá"), šťavnatá, na uzlinách zduřená. Listy střídavé, řapíkaté, vejčité až vejčitě kopinaté, zubaté, na zubech se žlázkami. Kališní lístky 3 nebo 5, dolní se zakřivenou ostruhou. Květy v úžlabí listů, dlouze stopkaté, visící dolů, ve 2 až 6květých hroznech, zlatě žluté, uvnitř červeně až červenohnědě tečkované. Kvete v VII až IX.
Jméno rostliny je odvozeno od jejích plodů, které stačí ve zralosti nepatrně stisknout, aby se oplodí spirálovitě stočilo a prudce vystřelilo semena do okolí.

 

STANOVIŠTĚ:

Břehy, lužní lesy, lesy, lesní prameniště, mokřady, stinné rokle, preferuje půdy vlhké až mokré, humózní, slabě kyselé až slabě zásadité, výživné, hlinité i štěrkovité, stanoviště stinné a s vyšší vzdušnou vlhkostí.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR takřka na celém území vyjma suchých a zkultivovaných oblastí (např. jižní Morava), chybí v nejvyšších horských oblastech, v průběhu 20. století poněkud vytlačována expanzivní netýkavkou malokvětou a také ustupuje v důsledku mizení vhodných zastíněných stanovišť v okolí vodních toků. Celkově roste v Eurasii od Pyrenejského poloostrova a Velké Británie až po Japonsko a Kamčatku, na jihu po Černou Horu, Bulharsko a Kavkaz, na severu po asi 65° severní šířky, dále roste na Aljašce a v západní Kanadě.

LÉČITELSTVÍ:

V minulosti byla užívána v lidovém léčitelství, dnes však již téměř ne. Obsahuje flavony (kempferol, kvercetin), hydrolizáty listů obsahují kyselinu kumarovou, ferulovou a 4-hydroxybenzoovou, v semenech jsou obsaženy bílkoviny a olej, jehož hlavní složkou je kyselina parinová, zejména květy a lodyha jsou bohaté na barviva (leukoathocyanin).

JEDY:

Netýkavka obsahuje slabě jedovatou hořčinu.

Nemáte oprávnění psát komentáře.