Impatiens parviflora - netýkavka malokvětá

Slovensky: Netýkavka malokvetá

Čeleď: Balsaminaceae - netýkavkovité

 

POPIS:

Jednoletá, 30 až 100 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, větvená, často do červenofialova naběhlá, šťavnatá, na uzlinách zvětšená. Listy střídavé, řapíkaté, vejčité až eliptické, ostře pilovité, na zubech se žlázkami, zužující se v křídlatý řapík. Kališní lístky 3, dolní s ostruhou. Květy v úžlabí listů, dlouze stopkaté, ve 3 až 10květých hroznech, žluté, postranní korunní lístky uvnitř s červenou kresbou. Tobolky podlouhle kyjovité, pukající 5 chlopněmi (snad každé dítě je rádo "vystřeluje). Kvete v VI až IX.

 

STANOVIŠTĚ:

Břehy, lesy, lesní cesty a okraje, lesní údolí a rokle, křoviny, příkopy, rumiště, parky, hřbitovy, zahrady, přístavy, náspy, preferuje půdy čerstvě vlhké, výživné, kyselé až slabě zásadité, humózní, písčité až hlinité, dusíkaté, stanoviště stinné až polostinné, s vyšší vzdušnou vlhkostí.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR není tento druh původní, zprvu zřejmě pěstován převážně v botanických zahradách (doklady o pěstování jsou z poloviny 19. století), brzy ale začal zplaňovat (zřejmě kolem roku 1870), první nálezy jsou z okolí Prahy, na Moravě se objevil kolem roku 1913, ve 30. až 40. letech 20. století začíná invaze druhu do přirozených lesních porostů, v současné době je rozšířen na velké části území ČR, často ve velkých porostech, chybí jen ve vyšších horských polohách, řidčeji se vyskytuje pouze v územích vzdálených od komunikací a lidských sídel. Původní areál rozšíření zahrnuje jižní část západní Sibiře, západní Mongolsko a západní Himaláj. Druhotně zavlečen do dalších částí Asie, velké části Evropy, severní Afriky a Severní Ameriky, na mnoha místech zcela zdomácněl.

JEDY:

Netýkavka obsahuje slabě jedovatou hořčinu.


Starší komentáře návštěvníků těchto stránek:

(Tyto komentáře byly vloženy do původní verze tohoto webového herbáře a není možné už na ně přímo reagovat. Svůj příspěvek však mužete vložit dole.)

Vlasta napsal(a) dne 5.8.2011:
Dobrý den, zajímalo by mě, zda Netýkavka malokvětá dokáže způsobit silnou kožní reakci? Včera jsem byla na houbách a na některých místech jsem se doslova musela prodírat "netýkavkovitými porosty". Měla jsem sice kalhoty a dlouhé triko, ale na druhý den se mi po celých nohách objevila vyrážka.

jarda napsal(a) dne 15.7.2011:
Lze netykavku použít jako léčivou rostlinu nebo tinkturu?

  • Petr napsal(a) dne 16.7.2011:
    Na Váš dotaz je možno odpovědět stručně: nedoporučuje se. Jednal pro přítomnost mírně toxických sloučenin (hořčina? a d.) jednak není přesně stanovena indikace jejího použití. Ve své praxci jsem zažil několik poškození kůže po kontaktu s netýkavkou a jednak ani zvířata nad ní zrovna neskáčou blahem. Králíci ji zcela pomíjí, slepice ji ve svém výběhu také nechávají nepovšimnutu. Husy i kachny jí také naprosto opomíjí.

Drahomíra Raková napsal(a) dne 22.6.2010:
Našli jsme jej u nás na kopci v Novém Boru.Roste tam hojně.

Nemáte oprávnění psát komentáře.