Fagaceae - bukovité

Rostliny čeledi Fagaceae - bukovité

Čeleď dvouděložných rostlin. Jsou to opadavé, jednodomé dřeviny. Listy jsou střídavé, jednoduché. Samčí květenství jsou nejčastěji jehnědy, řidčeji svazečky. Samičí květy vyrůstají po 1 až 3 v miskovitě rozšířeném lůžku, čili číšce. Semeník je spodní, plodem je nažka.

Čeleď zahrnuje 9 rodů s přibližně 1100 druhy, které rostou nejvíce v mírných a subtropických pásmech.