Jasan mannový neboli zimnář (Fraxinus1 ornus2 L., Ornus europaea Pers.) jest prostředně vysoký strom s košatou korunou, vstřícnými, lichozpeřenými listy, složenými z 5-7 vejčitých, pilovitých, řapíčkatých lístkův, a s drobnými kvítky v bohatých latách.

 

Jasan zimnář - Fraxinus ornus

Složení květů, které se objevují na jaře současně s listy, jest podobné jako u našeho javoru ztepilého (Fraxinus excelsior L.), až na to že jim nechybí kalich ani koruna. Jsouce dílem obojaké, dílem prašníkové, mají nepatrný 4dílný kalich, 4plátečnou korunu o úzkých, žlutavě bílých nebo červenavých plátcích, 2 tyčinky a svrchní semeník, který se súžuje v čnělku rozdělenou ve 2 blizny; květům prašníkovým semeník ovšem chybí.

Jasan zimnář - Fraxinus ornus

Plody jsou jednosemenné nažky opatřené úzce kopinatým, blanitým křídlem.

Jasan mannový jest domovem ve východní Asii a v jižní Evropě. Také u nás jej možno někdy spatřiti jako vzácnost v sadech a ve stromořadích. Na Mikulášově vrchu (Niklasberg) u Krumlova v jižních Čechách jest několik starých stromů, které též kvetou.

Roste-li v krajině teplé, vytéká v letních měsících z jeho kmene a větví bezbarvá míza, která tuhne v žlutavé, sladké krůpěje - mannu. Nejvíce manny vyprýští ze stromů, jejichž kůru sosákem poranil polokřídlý hmyz: křís mannový (Cicada orni L.).

V jižní Evropě jest manna oblíbenou pochoutkou, proto ji všude na zimnářích sbírají; a aby jí více dostali, dělají lidé sami do kmene a větví zimnařů mělké zářezy. Zejména se tak děje na Sicilii a v Kalabrii, kde dosud pěstují zimnář u větší míře a to právě pro mannu.

V lékárnách přidávají mannu do některých léků a doporučují ji jako mírný počisťovací prostředek obzvláště dětem. Nejjemnější a nejčistší manna - a jen lakové se smí v lékárnách používati - jest manna žlábková (manna canellata), proto tak zvaná, že se skládá ze žlábkovitých, vně nažloutlých, uvnitř bílých, asi 5 mm dlouhých kousků. Žlábkovité jsou ty kousky od toho, že se nechá manna stékati po stéblech různých trav.

Jasan zimnář - Fraxinus ornus

Hlavní součástkou manny, která jí dodává příjemné, sladké chuti, jest mannit, zvláštní druh cukru, od jiných cukrů tím odchylný, že obsahuje více kyslíku a že ho kvasnice nezkvašují. Ve žlábkové manně jest tohoto cukru obsaženo až 80%; špatnější druhy manny ho však v sobě chovají sotva polovici.

1Pod tímto jménem znali jasan už starověcí Římané.

2Od řec. horský, v horách rostoucí.

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.