Mombín1 sladký (Spondias2 dulcis3 Forst., Sp. cytherea4Sonner) náleží do čeledi rostlin ledvinovníkovitých (Anacardiaceae), s nimiž z našich rostlin nejblíže zpřízněny jsou škumpy (Rhus). Jsa prostředně velikým stromem, má hladkokorý kmen a hustou korunu. Veliké, lichozpeřené listy se skládají ze 7-13 vejčitě podlouhlých, zakončitých, jemně pilovitých lístků.

Mombín sladký - Spondias dulcis

Drobné kvítky, sestavené do jehlancovitých lat, jsou mnohomanželné a tohoto složení: Mají nepatrný, 4-5klaný, opadavý kalich, 4-5 kopinatých plátků, 8-10 tyčinek a 3-5pouzdrý semeník o 3-5 krátkých čnělkách, sedící na žláznatém, tlustém, 8-10laločném terči.

Plody jsou vejčité nebo kulovaté, dužnaté peckovice zvíci velikých blum až citronů, barvy nejčastěji zlatožluté nebo rezavé a vůně nepříjemné. Dřevnaté pecky jejich, rozdělené v několik jednosemenných pouzder, mají vnější vrstvu roztřepenu ve vlákna, která vnikají až do dužniny.

Mombín sladký jest domácím stromem na ostrovech Tovaryšských v Tichém oceánu; pěstuje se však jakožto ovocný strom téměř ve všech tropických zemích. Sladce nakyslé ovoce co do chuti připomíná poněkud naše kožená jablka.

Ve Střední a Jižní Americe jest jako ovocný strom rozšířen mombín červený (Spondias purpurea L.), jehož plody - španělské neboli brasilské, mexické švestky, v Mexiku ciruely zvané - podobné velikým švestkám, barvy posléze nachové, jsou pro lahodnou chuť velice oblíbeny. Jedí se čerstvé nebo se z nich vyvářejí povidla.

Z kmene a větví tohoto mombínu roní se pryskyřice zvaná arura neboli amra, jíž se upotřebuje k vykuřování a jako kadidla. Odvaru z kůry a listů užívají v Americe jako stavícího prostředku.

V severní Brasilii jest rozšířen mombín hlíznatý (Spondias tuberosa Ar.), pamětihodný tím, že vytváří při kořenech černé, kulovaté, v průměru až 2 dm široké hlízy, které obsahují v dutinách čistou vodu asi za tím účelem, aby strom v době sucha měl z čeho bráti. V nouzi prý cestovatelé tyto hlízy vyhrabávají a vody z nich používají. Z podlouhle vejčitých plodů, asi dvakráte tak velikých jako bobule angreštové, o sladce nakyslé dužnině, připravují kaše a občerstvující nápoje.

1Tak zovou tento strom v jeho domovině.

2Řec. švestka, vzhledem ke tvaru plodův.

3Lat. dulcis = sladký.

4Dle ostrova Nové Cythery, jinak též Tahiti zvaného.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.