Tomel1 obecný neboli lotosový (Diospyros2 lotus3 L.) jest keř nebo nízký stromek z čeledi srostloplátečných rostlin ebenovitých (Ebenaceae), mající střídavé, krátce řapíkaté, podlouhlé, celokrajné listy a mnohomanželné květy, jež vyrůstají po 1-3 z paždí listů.

Tomel obecný - Diospyros lotus

Složení květů jest takové: vytrvalý, 4klaný kalich, zvonkovitá, 4cípá, špinavě žlutá koruna, 6-16 tyčinek a svrchní pestík o čtyřech čnělkách na konci rozeklaných.

Plody jsou kulovaté, vícepouzdré, posléze nejčastěji tmavomodré bobule zvíci třešní, obsahující v každém pouzdře po jednom semeni.

Tomel lotosový jest domovem v teplé Asii a v severní Africe, odkudž rozšířil se již za starověku po celém Středomoří, na sever až do jižních Švýcar. Dle zprávy Pliniovy pěstovali jej starověcí Římané rádi na domech pro okrasu a pro stín.

Tomel obecný - Diospyros lotus

Trpce nasládlé plody, zvané obyčejně datlovými slivami, v jižních zemích všeobecně pojídají. Poněvadž však jsou proniknuty tříslovinou, od níž mají natrpklou chuť, mohou se za syrova pojídati podobně jako naše mišpule jen tehdy, když přezrály anebo se nechaly nějakou dobu dobře uležeti. Z té příčiny jedí se spíše sušené nežli syrové anebo se z nich připravuje kaše. Na Východě z nich připravují též zvláštní víno a syrup. Nezralé skýtají materiál na vydělání koží.

Kromě tomele lotosového jest ještě celá řada jiných tomelů, které dávají jedlé ovoce, na př. tomel virginský (D. virginiana L.), v Sev. Americe pěstovaný, tomel desitimužný (D. decandra F. M.), v Kočinčíně domácí, tomel mabola (D. mabola F. M.), pro chutné, ač nepříjemně zapáchající ovoce na ostrově Mauritiu oblíbený a j.

Nejchutnější ovoce dává však tomel japonský neboli kaki (Diospyros kaki L.), jejž pěstují v četných odrůdách jako důležitý ovocný strom hlavně v sev. Číně, na Korei a v Japonsku, v novější době též v Kalifornii. Žluté nebo červené, libovonné, sladké jeho plody, připomínající vnějškem rajská jablíčka, prodávají na trzích japonských a čínských pod jménem kaki a shitse tak všeobecně jako u nás třešně a švestky. V novější době dováží se toto ovoce sušené i čerstvé také do větších měst evropských. V Japonsku zavářejí kaki na povidla, která uvádějí do obchodu v malých soudkách.

Pozn. O tomeli ebenovém neboli ebenovníku (Diospyros melanoxylon Roxb.) viz v odd. XI.

1Utvořeno Preslem od kmene tomiť = omamovati, jako tomka vonná, vzhledem k tomu, že ovoce některých druhů přelahodně voní.

2Slož. z řec. božský + plod.

3Jménem lotos, jež jest nejspíše původu egyptského, rozuměli ve starověku plody několika různých rostlin.

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.