Mišpule japonská neboli bibas1 (Eriobotrya2 japonica Lindl., Mespilus3 japonica Thbg.) [lokvát] jest vždy zelený stromek nebo keř z čeledi rostlin jabloňovitých (Pomarieae), jehož mladé, uzlinaté větve, rub mladých listův a stopky květní jsou pokryty krátkou plstí. Ostatně jsou listy střídavé, zcela krátce řapíkaté, kopinaté, asi 1 dm dlouhé a 4 cm široké, po kraji oddálené pilovité, na svrchní straně lesklé.

Mišpulník japonský (lokvát) - Eriobotrya japonica

Libovonné, bílé květy, podobného složení jaké mají květy našich jabloní, ale mnohem menší, jsou sestaveny do bohatých lat.

Plody jsou hruškovité, žluté malvice zvíci našich mišpulí, někdy i větší, a obsahují v sladce nakyslé, chutné dužnině několik velikých, hranatých, hnědých semen neboli jader.

Mišpulník japonský (lokvát) - Eriobotrya japonica

Mišpule japonská jest domovem v Japanu a Číně. Pěstují ji však se zdarem též v Sev. Americe i v zahradách australských, kde ovoci jejímu říkají loquat (podle, čínského lu-kuh). Od konce 18. století ji sázejí také v jižní Evropě, zvláště v Itálii, odkudž dodávají v novější době chutné její ovoce i do našich lahůdkářských a ovocnářských obchodů.

1Presl utvořil toto pojmenování dle franc. bibacier a to pochází z japonského jména biva.

2Slož. z řec. vlna + hrozen.

3Pod jménem mespilus byl znám rod mišpulí už starověkým Římanům a Řekům.

 

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.