Šťovík stepní (Rumex1 hymenosepalus2) jest vytrvalá bylina připomínající z našich rostlin nejvíce šťovík klubkatý (Rumex conglomeratus Murr.) nebo šťovík krvavý (R. sanguineus L.). Z mrkvovitě ztloustlého, 5-20 cm dlouhého kořene vyrůstá silná, lysá, 3-8 dm vysoká lodyha, která se zpravidla rozvětvuje. Lysé, trochu dužnaté, světlozelené listy mají na spodu blanité botky, jimiž lodyhu objímají, a řapíky jejich rozšiřují se znenáhla ve vejčitě kopinaté, celokrajné čepele.

Šťovík stepní - Rumex hymenosepalus

Drobné, červené květy, sestavené do bohatých lat, mají podobné složení a dospívají v podobné nažky jako květy všech šťovíků.

Šťovík stepní jest domovem ve Střední Americe, zvláště v Mexiku, kde roste na písečnatých půdách a stepích často u velikém množství planě, ale také jej místy pěstují na polích.

Zdužnělé kořeny jeho jsou totiž proniknuty tříslovinou, jíž obsahují, byly-li usušeny až 35% své váhy. Proto je v Americe vykopávají, suší a upotřebují jich k účelům koželužským. Za touže příčinou dovážejí se sušené kořeny i do Evropy, zvláště do Anglie a Německa.

V posledních dvaceti letech počínají šťovík stepní pěstovati také v některých zemích evropských, na př. v Italii, a to s dosti dobrým zdarem. Z 1 jitra půdy možno sklíditi 200-300 metr. centů čerstvých kořenů, které dávají 70-100 metr. centů kořenů sušených.

1Pod jménem rumex uvádí šťovík už Plinius.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.