Madie1 setá (Madia sativa Mol.) jest jednoletá, 5-10 dm vysoká, žláznatě chlupatá, nelibě páchnoucí bylina z čeledi rostlin složnokvětých (Compositae), ze známějších druhů nejblíže příbuzná slunečnici (Helianthus annuus L.). Lodyha její, rozvětvující se zpravidla ve větší počet větví, jest porostlá střídavými, přisedlými, kopinatými, celokrajnými listy a větve se zakončují prostředně velikými kulovatými úbory žlutých kvítků.

Madie setá - Madia sativa

Úbory mají jednořadé zákrovy a obsahují květy dvojího druhu: uprostřed kvítky jalové, s korunami trubkovitými, na obvodě kvítky plodné, s korunami jazykovitými.

Plody, smáčknuté šedivé nažky bez chmýří, připomínají poněkud zrnka lučního kmínu.

Madie setá jest domovem v jižní Americe, zejména v Chile a Peru, kde ji od dávných dob pěstují jako olejnou plodinu na polích. Také v Sev. Americe ji možno v některých zemích spatřiti; a poněvadž středoevropské podnebí jí dosti svědčí, počali ji pěstovati jako hospodářskou plodinu i v Evropě, zejména v jižním Německu. Většinou však od pěstování opět upustili a to hlavně z té příčiny, že úbory zrají velice nestejně, čímž se sklízeň značně ztěžuje. Kdežto totiž některé úbory počínají teprve odkvétati, jsou jiné už přezralé, tak že nažky z nich vypadávají.

Semena madiová obsahují až 40% tmavožlutého oleje, který se téměř vyrovná oleji olivovému. V Americe ho upotřebují k maštění jídel, svítí jím a přikládají ho na rány. Špatnější zboží přidávají do mýdel a upotřebují ho k účelům technickým, zvláště jako mazadla na stroje. K těmto účelům dováží se olej madiový též do Evropy, ale dovoz není valný.

1V Chile ji zovou madi.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.