Dávivec černý (Jatropha1 curcas2 L., Curcas purgans3 Endl.) jest keř 2-4 m vysoký, jehož větve obsahují ostré opojné mléko, jak tomu bývá u valné většiny rostlin pryšcovitých (Euphorbiaceae), k nimž dávivec náleží. Střídavé, dlouze řapíkaté listy mají srdčitou čepel buď nedělenu nebo mělce rozeklánu v 5 laloků.

Dávivec černý - Jatropha curcas

Drobné jednodomé květy, sestavené do bohatých vrcholíků, skládají se z 5dílného kalicha a 5dílné barevné koruny, ve které vězí 10 tyčinek, po případě svrchní semeník se 3 dvouklanými čnělkami.

Plody jsou trojpouzdré tobolky zvíci malých vlašských ořechu, barvy nejdříve žluté, posléze červené, obsahující několik černých podlouhlých semen.

Jsa domovem na ostrovech Záp. Indie a v tropické Americe, kde roste nejraději podél potokův a řek, dávivec černý pěstuje se také v jiných teplých zemích, zejména na ostrovech Kapverdských, ve Vých. Indii a v jižní Evropě.

Druhdy užívalo se semen jeho pode jménem dávivých neboli počistivých oříšků (nuces catharticae, semen ricini majoris), jakož i žlutého, nevonného oleje ze semen těchto vytlačeného za silný počisťující prostředek a za účinný lék k vypuzení hlístů. Dnešního dne však ani semen ani oleje v lékařství více se nepoužívá. Za to upotřebuje se počistivého oleje (oleum infernale) ku svícení, na mazání strojů a v mydlářství.

1Slož z řec. lék + pokrm, poněvadž obého tento keř poskytuje.

2Tak zovou jej na Malabaru.

3Lat. purgans = počisťující.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.