Kopretina neboli řimbaba růžová (Chrysanthemum1 roseum Web., Pyrethrum2 roseum M. Bib.) jest vytrvalá, asi 4 dm vysoká bylina mající jednoduchou nebo větevnatou, lysou lodyhu a zpeřeně dělené listy o podlouhlých, kopinatých, vykrajovaně pilovitých úkrojcích.

Kopretina růžová - Chrysanthemum roseum Web

Úhledné květní úbory, spočívající jednotlivě na vrcholku lodyhy a větví, obsahují v terči trubkovité kvítky žluté, na obvodě jazykovité květy růžově červené.

Nažky jsou bez chmýří jako u našich kopretin.

Jsouc proti zimě velice otužilou, kopretina růžová roste planě ve vysokých horách Kavkazu. Mimo to však ji v Kavkazsku pěstují ve velkém na polích, zvláště v okolí měst Alexandropole a Elisavetpolu. Ve střední Evropě ji možno spatřiti v zahradách jako okrasnou květinu a to obyčejně s „plnými" květy.

Poupata nebo polorozvité úbory (flores pyrethri rosei) - natrhané za suchého počasí a opatrně usušené nejprve ve stínu, pak na slunci - rozemílají se na žlutočervený, poněkud heřmánkem zapáchající prášek, jenž přichází do obchodu pod jménem prášku perského neboli kavkazského (pulvis insectorum persicus). V lékárnách a drogueriích prodávají tento prášek na ničení blech.

Pozn. Tak zv. dalmatský prášek na hmyz (pulvis insectorum dalmatinus), který v novější době počíná perský prášek z obchodů vytlačovati, pochází z rozemletých sušených úborů kopretiny starčkolisté neboli řimbaby dalmatské (Pyrethrum cinerariaefolium Trev.), která se liší od kopretiny růžové hlavně tím, že jest na lodyze a na rubu listů hedvábitě šedoplstnatá. Roste planě na skalách Dalmacie, Černé Hory a Hercegoviny a také se tam v některých krajinách pěstuje na polích. Sušené květní úbory (flores chrysanthemi, flores pyrethri dalmatini) jakož i prášek z nich dopravují hlavně do Terstu a odtud je pak rozesílají do ostatní Evropy.

Na konec budiž připomenuto, že i květů některých našich druhů z rodu Chrysanthemum bylo by možno upotřebiti na výrobu hmyzího prášku, na př. květů kopretiny chocholičnaté (Chrysanthemum corymbosum L.), řimbaby obecné (Chr. parthenium Pers.), vratiče (Chrysanthemum tanacetum Karsch.).

1Slož. z řec. zlato + květina; vztahuje se na druhy žlutě kvetoucí.

2Slož. z řec. oheň + hustý, silný; kořen některých druhů chutná palčivě.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.