Cardamine enneaphyllos - kyčelnice devítilistá

Syn.: Dentaria enneaphyllos 
Slovensky: Zubačka deväťlistá

Čeleď: Brassicaceae - brukvovité (křížaté)

 

POPIS:

Vytrvalá, 20 až 30 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, nevětvená, lysá, mírně rýhovaná. Přízemní listy dlouze řapíkaté, až 35 cm dlouhé, tvarem podobné listům lodyžním, které vyrůstají v horní části lodyhy ve zdánlivém přeslenu a jsou krátce řapíkaté, 3četné, lístky kopinaté, na bázi klínovité, na okraji pilovité, postranní lístky asymetrické. Květy uspořádány v mírně nícím, 3 až 4květém hroznu, jsou 4četné, světle žluté, korunní lístky obvejčité, na konci zaokrouhlené a na bázi zúžené v nehet, tyčinky přibližně stejně dlouhé jako korunní lístky, prašníky žluté. Plodem je šešule. Kvete v IV až VI.

STANOVIŠTĚ:

Polostinné až stinné lesy, na půdách mírně zásaditých až mírně kyselých, výživných, humózních, čerstvě vlhkých, často vápnitých.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR roztroušeně zejména v podhorských a horských oblastech (max. asi 1100 m n.m., min. 250 m n.m.) a ve vlhčích oblastech pahorkatin, v nížinách vzácně nebo chybí. Celkově roste ve střední a jižní Evropě, převážně v horách (Karpaty, východní Alpy, Apeniny, balkánská pohoří, ...).

Nemáte oprávnění psát komentáře.