Galium valdepilosum - svízel moravský

Slovensky: Lipkavec

Čeleď: Rubiaceae - mořenovité

 

POPIS:

Vytrvalá, 10 až 30 cm dlouhá bylina. Lodyha chabá, poléhavá až vystoupavá, větvená, 4hranná, většinou alespoň v dolní části krátce pýřitá, střední lodyžní články 2 až 4x delší než listy. Listy v 6 až 8četných přeslenech, obkopinaté, 1 až 2 mm široké, na okraji podvinuté, hladké nebo s obvykle nazpět směřujícími osténkatými chlupy, na špici osinkaté. Květenství větvené, latovité, koruna kolovitá, 2 až 4 mm v průměru, 4četná, bílá, korunní lístky špičaté. Merikarpia (plody) s kuželovitými hrbolky. Kvete v V až VI.

STANOVIŠTĚ:

Suché kamenité stráně, sutě, světlé lesy (dubové, dubohabrové, borové), na půdách vysýchavých, mělkých, skeletových, minerálních, málo výživných, slabě kyselých až slabě zásaditých, stanoviště slunné.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR nesouvisle zejména v teplejších oblastech (České středohoří, okolí Prahy, údolí Vltavy, jižní Morava, ...). Celkově roste ostrůvkovitě ve střední Evropě (Rakousko, jižní Polsko, Německo, Dánsko, ČR).

Nemáte oprávnění psát komentáře.