Thesium alpinum - lněnka alpská

Syn.: Thesium weickerianum, Thesium tenuifolium
Slovensky: Ľanolistník alpínsky

Čeleď: Santalaceae - santálovité

 

POPIS:

Vytrvalá, 5 až 45 cm vysoká bylina. Lodyha obvykle nevětvená, jemně rýhovaná, olistěná, přímá, někdy vystoupavá nebo poléhavá. Listy střídavé, přisedlé, čárkovité až podlouhle čárkovité. Květy vyrůstají v horní polovině lodyhy, květenství 1 až 3květé, obvykle jednostranné, listen 1, 1žilný, čárkovitý, květy přisedlé nebo jen krátce stopkaté, 3 až 5četné, uvnitř bílé, vně zelené nebo žlutozelené. Kvete v V až VIII.

STANOVIŠTĚ:

Krátkostébelné louky, pastviny, stráně, občas i světlé lesy, na půdách kyselých, ale i vápnitých nebo na hadci, stanoviště světlé.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR ostrůvkovitě zejména ve vyšších polohách, ale ojediněle i v nížinách, nejvíce ve vyšších polohách Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku (max. 1590 m n.m., min. asi 200 m n.m.). Celkově roste v Evropě na západě od severovýchodního Španělska a Francie, na jihu po Švýcarsko a Rakousko, na severu po jih Polska, izolovaně na jihu Švédska, na Balkáně, v Karpatech na Ukrajině, v Gruzii, v Turecku a v Rusku u Pskova a Kalininu.

Nemáte oprávnění psát komentáře.