Cruciata laevipes - svízelka chlupatá (svízel křížatý)

Slovensky: Lipkavec krížatý

Čeleď: Rubiaceae - mořenovité

 

POPIS:

Vytrvalá, 20 až 60 cm dlouhá bylina. Lodyha přímá, vystoupavá až poléhavá, 4hranná, chlupatá. Listy ve 4četných přeslenech, široce kopinaté až vejčité, chlupaté. Vrcholíky 5 až 9 květé vyrůstají v horní polovině rostliny, koruna 4cípá, 2 až 3 mm v průměru, žlutá. Kvete v V až VI.

STANOVIŠTĚ:

Světliny a okraje vlhkých lesů, naplaveniny potoků a řek, vlhké louky a příkopy, preferuje půdy vlhké, humózní, výživné, zásadité až neutrální.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR roztroušeně až místy hojně na severu Čech, na Moravě a ve Slezsku, zřídka zejména v jižních Čechách a na jihovýchodě Moravy, obecně nejvíce roste od pahorkatin po podhorské oblasti. Celkově roste v Evropě na jihu od severního Španělska, na severu po Velkou Británii, Německo a jižní Polsko, na východě po střední Ukrajinu, Kavkaz a severní Turecko.

Nemáte oprávnění psát komentáře.