Galium palustre - svízel bahenní

Slovensky: Lipkavec močiarny

Čeleď: Rubiaceae - mořenovité

 

POPIS:

Vytrvalá, 20 až 80 cm dlouhá bylina. Lodyha chabá, poléhavá nebo vystoupavá, s nevýraznými lištami. Listy v 4 až 5četných přeslenech, úzce obkopinaté, na vrcholu tupé. Květenství koncové, koruna 2,5 až 4 mm v průměru, bílá. Kvete v VI až VII.

STANOVIŠTĚ:

Vlhké louky, bahnité břehy, obnažená dna rybníků, prameniště, lužní lesy, rašeliniště, vlhké příkopy, preferuje půdy výživné, slabě kyselé až slabě zásadité, s vysokou hladinou spodní vody.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR roztroušeně až hojně od nížin po horské oblasti, nejvíce v pahorkatinách. Celkově roste v Evropě vyjma nejjižnějších oblastí, na východě až po Malou Asii, Kavkaz a západní Sibiř, dále v Severní Americe, druhotně i v Jižní Americe.

Nemáte oprávnění psát komentáře.