Galium aparine - svízel přítula

Slovensky: Lipkavec obyčajný

Čeleď: Rubiaceae - mořenovité

POPIS:

Jednoletá, 20 až 150 cm dlouhá bylina. Lodyha přímá, vystoupavá nebo popínavá, obvykle větvená, 4hranná, na hranách nazpět chlupatá, s chlupy snadno se přichycujícími km srsti zvířat nebo k oblečení . Listy v 5 až 8četných přeslenech, obkopinaté, hrotité, na líci chlupaté. Úžlabní vrcholíky 1 až 9květé, květní koruna bělavá až bílá. Plody s háčkovitými štětinami. Kvete v V až IX.

STANOVIŠTĚ:

Pole, okraje cest, sady, rumiště, navážky, křoviny, břehy, lužní lesy, preferuje půdy vlhké, kypré, výživné, roste však i na půdách vysýchavých a písčitých.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR hojně od nížin po podhorské oblasti, v horských polohách roztroušeně zejména v okolí lidských sídel. Celkově roste téměř po celém světě, původní je v Evropě.

Nemáte oprávnění psát komentáře.