Rhinanthus alectorolophus - kokrhel luštinec

Syn.: Mimulus alectorolophus, Rhinanthus hirsuta, Alectorolophus hirsuta, Rhinanthus villosus, Rhinanthus buccalis, Fistularia alectorolophus, Alectorolophus sudeticus


Slovensky: Štrkáč kohútik

Čeleď: Orobanchaceae - zárazovité

 

POPIS:

Jednoletá, poloparazitická, 10 až 80 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, často fialově naběhlá nebo fialově čárkovaná. Listy kopinaté nebo úzce vejčité, chlupaté, pilovitě zubaté, světle zelené. Květní hrozen 10 až 20 květý, květy krátce stopkaté, žluté, korunní trubka mírně prohnutá, zoubek na horním pysku fialový, delší než široký, dolní pysk přitisklý k hornímu, takže ústí koruny zavřené, kalich chlupatý, listeny bledě zelené až bělavé, někdy s fialovým nádechem. Kvete v V až VII.

STANOVIŠTĚ:

Meze, louky, podél cest, křoviny, pole, na půdách výživných, kyprých, hlinitých, mírně kyselých až neutrálních.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR dříve roztroušeně, dnes poměrně vzácně, nejvíce roste ve středních polohách, v teplých oblastech vzácně a na horách jen asi do výšky 1000 m n.n. Celkově roste ve střední Evropě, na západě do střední Francie, střední Belgie a Holandska, na východě do západních Karpat, na jihu do severní Itálie a severozápadu Maďarska.

JED:

Kokrhel patří mezi slabě jedovaté rostliny, obsahuje toxickou iridoidní sloučeninu aukubin, která má tlumivý účinek na centrální nervovou soustavu.

Nemáte oprávnění psát komentáře.