Dianthus gratianopolitanus - hvozdík sivý

Slovensky: Klinček sivý

Čeleď: Caryophyllaceae - hvozdíkovité (silenkovité)

POPIS:

Vytrvalá, hustě trsnatá bylina s krátce vystoupavou, lysou, 5 až 25 cm vysokou lodyhou. Listy čárkovité až úzce trojúhelníkovité, špičaté, vstřícné, sivé, kratší než lodyžní články. Podkališní listénce 4, šupinovité, s blanitým lemem v délce asi 1/4 délky kalicha, kalich trubkovitý, lysý, fialově naběhlý. Květy vonné, jednotlivé, dlouze stopkaté, 1,5 až 3 cm v průměru, korunní lístky červené nebo růžové, zubaté, ve střední části na líci chlupaté. Kvete v V až VI.

STANOVIŠTĚ:

Skály a skalnaté svahy, suché trávníky na skalách, stepní pastviny, suché skalní štěrbiny, borové lesy, na půdách skeletových, humózních, na minerály bohatých.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR vzácně v západní polovině Čech v pahorkatinách až podhorských oblastech, kterážto oblast zároveň tvoří východní hranici celkového rozšíření druhu. Celkově roste ostrůvkovitě v západní a střední Evropě, na severu po jižní Belgii, na jihu po podhůří Alp, izolovaně i v jihozápadní Anglii, ve střední Francii, ve francouzských Alpách, v Polsko.

Nemáte oprávnění psát komentáře.