Polygala vulgaris - vítod obecný

Slovensky: Horčinka obyčajná

Čeleď: Polygalaceae - vitodovité

 

POPIS:

Vytrvalá, 5 až 30 cm vysoká bylina. Lodyha přímá, vystoupavá nebo poléhavá, větvená, olistěná. Listy střídavé, dolní eliptické nebo obvejčité, horní čárkovitě kopinaté. Květy modré až modrofialové, zřídka načervenalé nebo narůžovělé nebo bílé, uspořádány v řídkém koncovém hroznu. Kvete v V až VIII.

STANOVIŠTĚ:

Chudé krátkostébelné louky, nehnojené pastviny, vřesoviště, meze, světlé lesy a jejich okraje, preferuje půdy málo výživné, písčité, vápnité, silikátové.

ROZŠÍŘENÍ:

V ČR na celém území hojně až roztroušeně, nejvíce v pahorkatinách, v teplých oblastech mezerovitě. Celkově roste v Evropě vyjma severu Skandinávie, na východě až po Ural.


Starší komentáře návštěvníků těchto stránek:

(Tyto komentáře byly vloženy do původní verze tohoto webového herbáře a není možné už na ně přímo reagovat. Svůj příspěvek však mužete vložit dole.)

Michal Krška napsal(a) dne 25.6.2014:
Pod Bukovcem (osada Jizerka) jich je letos také hodně. Jsou podél cesty směrem k pralouce.

Stázina napsal(a) dne 6.6.2014:
Na loukách na Karlově v Jiz. Horách je ho docela dost a v řídkých travinách jeho modrá barva krásně svítí.

Simona napsal(a) dne 7.5.2012:
My ho našli před dvěma lety v Boskovicích u rybníka. Bylo ho tam dost.

petan napsal(a) dne 17.6.2009:
zástupci čeledi vítodovité obsahují hořké saponiny

Romana napsal(a) dne 19.1.2009:
Prosím,zda-li někdo nezná konkrétní lokalitu výskytu tohoto druhu na Jižní Moravě.

  • Jirka napsal(a) dne 20.4.2009:
    Vítod se nechá stoprocentně najít v rezervaci Kavky pod Hádeckým lomem na okraji Brna. Ba dokonce bude to ještě vzácnější druh...

Nemáte oprávnění psát komentáře.