Polygalaceae - vítodovité

Rostliny čeledi Polygalaceae - vítodovité

Čeleď dvouděložných rostlin. Jedná se o byliny, polokeře, keře nebo stromy. Listy jsou jednoduché, obvykle střídavé. Květenství je nejčastěji koncový nebo úžlabní hrozen, méně často lata nebo klas. Květy jsou oboupohlavné, souměrné, různoobalné, 2 vnitřní kališní lístky jsou obvykle zveličené v křídla a zbarvené jako koruna, korunních lístků 3 až 5, postranní jsou obvykle nevyvinuté nebo zakrnělé, dolní lístek je vydutý. Plodem je tobolka, někdy nažka nebo oříšek.

Čeleď zahrnuje asi 27 rodů s přibližně 1160 druhy, které rostou téměř po celém světě.