Orchidaceae - vstavačovité

Rostliny čeledi Orchidaceae - vstavačovité

Čeleď jednoděložných rostlin. Jsou to byliny velmi rozmanitého vzhledu, autotrofní i saprofytické (=hniložijné, nezelené rostliny živící se čerpáním živných látek z odumřelých organických těl), často epifytní s mykorrhizou (=symbióza vláken podhoubí hub s kořeny bylin nebo stromů). Listy jsou jednoduché, květy oboupohlavné.

Jedná se o mimořádně mohutnou čeleď, která zahrnuje asi 900 rodů s téměř 28000 druhy, z nichž drtivá většina je domovem v tropických oblastech světa, směrem k pólům jich rapidně ubývá, několik málo druhů se však objevuje i za polárním kruhem.