Orchis purpurea - Vstavač nachový

Syn.: Orchis fusca, Orchis fuscata, Orchis jacquinii, Orchis lokiana, Orchis maxima, Orchis moravica, Strateuma grandis

Slovensky: Vstavač purpurový

Čeleď: Orchidaceae - vstavačovité

Popis:

Vytrvalá, 30 až 80 cm vysoká bylina. Její lodyha je přímá, jemně rýhovaná, zelená nebo fialová, v dolní polovině olistěná, v horní často bezlistá. Listy, kterých je 5 až 10, jsou podlouhlé, až 17 cm dlouhé, shora sivozelené, na spodní straně lesklé. Květní klas je vejcovitý až válcovitý, do 20 cm dlouhý, složený z 30 až 90 květů, listeny jsou výrazně kratší než semeník, jednožilné, obvykle fialové. Květy jsou na vnější straně hnědavě nachové nebo růžové, s nachovými až černými tečkami, všechny okvětní lístky vyjma pysku tvoří přilbu. Pysk je velký, plochý, hluboce 3dílný, bílý nebo růžový, s mnoha nachovými brvami, prostřední lalok je nejčastěji 2dílný a mezi oběma díly často s malým zoubkem (ačkoliv netuším, proč se tomu výrůstku říká zrovna zub, když vzhledem k umístění připomíná spíše maličký penis). Plodem jsou elipsoidní tobolky. Kvete v IV až VI.

Stanoviště:

Světlé křoviny, doubravy, dubohabřiny nebo vápnomilné bory, okraje lesů, travnaté stráně, na půdách sušších nebo střídavě vlhkých, vápnitých, jílovitých, hlinitých až hlinitopísčitých, stanoviště světlé.

Rozšíření:

V ČR roste vzácně až roztroušeně v teplejších oblastech (max. asi 700 m n.m.), místy však zcela chybí. Celkově roste ve velké části Evropy, na severu po jih Anglie, Dánsko, Německo a jižní Polsko, na jihu po nejjižnější Středomoří a jižní Turecko, na východě po Krym a Kavkaz. Vzácně se vyskytuje i na severu Afriky.

Nemáte oprávnění psát komentáře.