List členěný (folium divisum)

- je jednoduchý list s čepelí členěnou v zářezy a úkrojky, které spolu na bázi souvisí.

 

Podle hloubky dělení čepele v úkrojky se rozlišují listy:

  • laločné, které jsou členěné asi do 1/3 směrem k hlavní žilce nebo ke spodině čepele
  • klané, které jsou členěné asi do 1/2 směrem k hlavní žilce nebo ke spodině čepele
  • dílné, které jsou členěné asi do 2/3 směrem k hlavní žilce nebo ke spodině čepele
  • sečné, které jsou členěné zcela nebo téměř k hlavní žilce nebo ke spodině čepele

Podle uspořádání listových úkrojků se dělí členěné listy na:

  • Dlanitě uspořádané
  • Zpeřeně uspořádané

Kombinací hloubky dělení a typu uspořádání úkrojků pak vzniká celkem 8 základních druhů členěného listu:

  • dlanitolaločný, dlanitoklaný, dlanitodílný, dlanitosečný
  • peřenolaločný, peřenoklaný, peřenodílný, peřenosečný

Zvláštními typy členěných listů jsou:

  • lyrovitý
  • kracovitý

Nemáte oprávnění psát komentáře.