Listy vstřícné (folia opposita)

- jsou listy, které vyrůstají po dvojici proti sobě z jedné uzliny. Jsou-li dvojice listů vyrůstající v sousedních uzlinách vzájemně otočeny o 90°, jde o listy křižmostojné (folia decussata).

 

Vstřícné listy dřínu obecného (Cornus mas):

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.