List dlanitě složený (folium palmatum)

- je složený list sestavený ze zřetelně oddělených lístků, které vyrůstají z jednoho místa na konci řapíku (jsou dlanitě uspořádané). Podle počtu lístků může být dvoučetný, trojčetný atd. ... až mnohočetný (sestavený z více než sedmi lístků). Někdy mohou být lístky složené ze samostatných lístečků - takový list se nazývá dvakrát dlanitě složeným.

 

Dlanitě trojčetný list jetele kaštanového (Trifolium spadiceum):
Dlanitě trojčetný list dvouzubce černoplodého (Bidens frondosa):
Dlanitě pětičetný list mochny Crantzovy (Potentilla crantzii):
Dlanitě mnohočetné listy má lupina mnoholistá (Lupinus polyphyllus):
Dvakrát dlanitě trojčetný list orlíčku obecného (Aquilegia vulgaris):

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.