List trojúhelníkovitý (folium triangulum)

- je jednoduchý list ve tvaru přibližně rovnoramenného trojúhelníku.

 

Trojúhelníkovitý list merlíku všedobru (Chenopodium bonus-henricus):

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.