Naras1 bodlinatý (Acanthosicyos2 horrida3Welw.) jest keř asi 1 m vysoký, bohatě větevnatý, vyrůstající z tlustého, až 15 m dlouhého kořene, který jest proti vyschnutí obalen mohutnou vrstvou korku.

Naras bodlinatý - Acanthosicyos horrida

Místo listů mají větve narasu tuhé, zelené, vstřícné trny -přeměněné to palisty záhy opadalých, zcela nepatrných listů - mezi nimiž tu a tam vyrůstají pravidelné, 5četné květy a to na některé rostlině samé žlutozelené květy prašníkové ve svazečkách, na jiné rostlině samé zelené květy pestíkové, ojedinělé. Složení květů jest podobné jako u našich posedů (Bryonia).

Z pestíkových květů dospívají kulovaté, dužnaté, mnohosemenné bobulovité plody zvíci malých melounů mající tlustou, zelenou, na povrchu bradavičnatou kůru a obsahující vonnou, posléze oranžově se zbarvující dužninu.

Naras roste v jihozápadní Africe, zvláště na pobřežních písečnatých výspách zálivu Velrybího, kdež vytváří neproniknutelné houštiny, které bývají často pískem více méně zasypány.

Zralé plody jsou denním chlebem hottentotského kmene Topnarův. Ti pojídají je čerstvé nebo z nich pekou koláče, jež se dají dlouho uchovati a rozvařeny ve vodě dávají pak výživnou polévku. Také olejnatá semena uložená v dužnině plodní jsou jedlá. Hořkého kořene užívají ve vlasti narasu v domácím léčení.

1Tak zovou tento keř i jeho plody Hottentoti.

2Slož. z řec. trn + okurka.

3Lat. horridus = hrozný, vzhledem k silným, tuhým trnům.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.