Hovenie1 sladká (Hovenia dulcis Thnbg) jest stromek z čeledi řešetlákovitých (Rhamnaceae), mající střídavé, řapíkaté, srdčitě vejčité, pilovité listy a úžlabní konečné vrcholíky drobných kvítků.

Hovenie sladká - Hovenia dulcis

Pravidelné, 5četné kvítky zasluhují zmínky zvláště proto, že každý korunní plátek jest svinut okolo tyčinky před ním postavené. Semeník spočívá na žláznatém terči jako u řešetláku.

Plody jsou kulovaté, trojpouzdré, posléze špinavě bílé bobule zvíci hrachu, obsahující v každém pouzdře po 1 hnědém semenu.

Nežli plody dozrají, větve vrcholíku (stopky) velice naduří, zdužnatí, zčervenají a nabudou lahodné chuti. Vzhledem k této pamětihodné vlastnosti nazval Presl hovenii dužístopkou.

Hovenie sladká roste planě a sází se pro chutné ovoce (zdužnělé stopky) zvláště v Japonsku a Číně, kde ji zovou ken nebo siku.

1Dle jména vlastního.

 

Nemáte oprávnění psát komentáře.