Mučenka1 křídlatá (Passiflora alata Ait.) jest keř rozvětvující se ve dlouhé, čtyřkřídlé větve, které se pnou po způsobu révy vinné na stěnách a tyčích, zachycujíce se spirálně točenými úponkami. Střídavé, řapíkaté listy jsou vejčité, nedělené, celokrajné. V paždích jejich vyrůstají velice sličné květy buď jednotlivě nebo v chudých květenstvích hroznovitých a vedle nich vyrůstají zmíněné, obyčejně jednoduché úponky.

Mučenka křídlatá - Passiflora alata

Složení květů jest takové: Na okraji tlustostěnné, zvonkovité číšky spočívá 5 velikých, korunovitě zbarvených lístků kališních, které mají pod špičkou na spodní straně nehetnatý výrostek, 5 velikých plátků korunních a tak zv. korunka, skládající se z dvou obalů na okraji roztřepených. Na vnitřních stěnách číšky možno pozorovati 2-3 ztloustlé, dovnitř vynikající prstence. Ze dna číšky zvedá se sloupkovitý plodonoš, k němuž přirůstají nitky 5 jednobratrých tyčinek. Podlouhlý semeník, spočívající na plodonoši, nese na vrcholku 3 rozpřažené čnělky, zakončené paličkatými bliznami.

Plody jsou vejčité bobule zvíci citronu, které v dužnaté, sladce nakyslé masse obsahují tři řady drobných semen.

Čeleď rostlin mučenkovitých (Passifloraceae), jež v naší květeně nejsou zastoupeny ani jediným rodem, kloní se nejvíce k rostlinám tykvovitým (Cucurbitaceae).

Mučenka křídlatá jest domovem v tropické Americe, kde roste místy planě, ale také se tam hojně pěstuje pro velice chutné plody. Dle Kořenského pěstují mučenku hojně též kolonisté v Austrálii, vysazujíce ji do svých zahrad zároveň jako stinné loubí.Mučenka křídlatá - Passiflora alata

 

Plody, známé pod španěl. jménem granadilla a chutnající skoro tak jako pomoranče, jedí se buď čerstvé, syrové, nebo se z nich připravuje občerstvující nápoj (šerbet) a přidávají se do rozmanitých jídel. V nejnovější době dovážejí je též na trhy anglické z ostrovů Antillských.

Kromě muč. křídlaté roste v horké Americe ještě celá řada druhů, které dávají jedlé, namnoze velice chutné plody. Jsou to na př. muč. vavřínolistá (Passifl. laurifolia), kterou pěstují v Záp. Indii pod chybným jménem vodních melounů, m. jedlá (P. edulis), pěstovaná pod jménem kalabaš v Mexiku, m. čtyřhranná (P. quandrangularis) a j.

Také plody mučenky modré (Passiflora coerulea L.) pojídají v tropické Americe i v jižní Evropě - kamž byla z Ameriky převezena a kdež se daří pod širým nebem - jako ovoce a dělají z nich limonádu, ačkoli nejsou tak lahodné jako plody mučenky křídlaté. U nás pěstují mučenku modrou jako okrasnou rostlinu často v květináčích a to zvláště proto, že zbožný lid přirovnává některé části její k mučícím nástrojům Krista Pána, jak o tom pověděno v poznámce pod čarou.

1Slož. z lat. passio = utrpení + flos = květ. Jesuita J. Ferrari, žíjící v 16. století, přirovnává části m. modré (viz na násl. straně) k mučícím nástrojům Krista Pána: čnělky k hřebům, jimiž byl Kristus na kříž přibit, tyčinky k 5 ranám, stopkatý semeník ke kalichu utrpení, třásnitou pakorunku k trnité koruně, úponky k důtkám, jimiž tělo Kristovo bylo mrskáno, a kopinaté ušty pětídílných listů ku kopí, jimž bok Kristův byl proboden.

Nemáte oprávnění psát komentáře.