Lenovník obecný neboli len novozélandský (Phormium1 tenax2 Forst.) jest mnoholetá bylina vyhánějící z hlízovitě naduřelého oddenku každého roku hustý trs přízemních, mečovitých, více méně obloukovitě ohnutých, až 2 m dlouhých a 7 cm širokých, tuhých listů a přímý, až 2 m vysoký stvol zakončený latou žlutých nebo žlutočervených květů.

Květy mají podobné složení jako květy konvalinky nebo kokoříku - náležíť lenovník k rostlinám lilijovitým (Liliaceae).

Plody jsou trojpouzdré, mnohosemenné, 6-10 cm dlouhé tobolky.

Formie - Phormium tenax

Lenovník roste na Novém Zélandě, na ostrově Norfolku a v jihovýchodní Australii, kdež často vytváří na vlhkých místech, zvláště na březích vod, rozsáhlé samorostlé houštiny. Mimo to jej však ve všech jmenovaných zemích na mokrých půdách hojně pěstují. Domorodí Maorové říkají mu tuhara nebo tapoto, kdežto kolonisté jej zovou po anglicku flax (len) nebo hemp (konopě). Z původní vlasti rozšířila se kultura lenovníku též do jiných teplých zemí, na př. do Přední Indie a na ostrovy Maskarenské. Také v jižní Evropě by se dařil, jak ukázaly pokusy. U nás vídáme tuto rostlinu vedle několika jiných druhů, někdy s bíle nebo nachově pruhovanými listy, pěstovati v kořenáčích pro okrášlení balkonů a verand.

Listy lenovníku jsou prostoupeny vlákny, která jsou dvakráte tak pevná jako vlákna lnu. Proto se na podzim listy až u samé země sežnou, několik dní se močí ve vodě a pak se z nich pomocí strojů hedvábitě lesklá vlákna uvolňují. Jsouce netoliko velice pevná, nýbrž i vodou nesnadno porušitelná, vlákna tato hodí se nejlépe na provazy a lana lodní. Mimo to však zhotovují z vláken, po případě z rozčesaných listů lenovníku různé tkaniny, rohože, košíky a pod.

Do Evropy, jmenovitě do Anglie, dovážejí předivo lenovníkové pod jménem novozélandského lnu nebo novovozélandské konopě. V posledních letech však počíná dovoz novozélandského lnu do Evropy ochabovati a místo něho začíná se vzmáhati dovoz vláken agavových, zvláště sisalu.

Kořenův užívají ve vlasti lenovníku jako sarsaparilly proti kurdějům a příjici, a vonné květy přimíchávají do sladkých nápojů.

1Z řec. koš upletený ze sítí; vzhledem k upotřebení pevných vláken.

2Lat. tenax = tuhý, pevný.

Nemáte oprávnění psát komentáře.