Kapok1 vlnatý (Eriodendron2anfractuosum3 DC., Bombax4 pentandrum5 L.) jest velice statný strom z čeledi rostlin cejbovitých (Bombaceae), příbuzných našim slezům (Malva). Silný jeho kmen rozvětvuje se teprve ve značné výši v korunu, jejíž větve, zcela vodorovně rozložené, bývají sestaveny přeslenovitě a nesou dlouze řapíkaté listy složené ze 7-9 kopinatých, celokrajných, dlanitě se rozbíhajících lístků.

Vlnovec pětimužný - Ceiba pentandra

Úhledné, sýrem páchnoucí květy, vyrůstající na dlouhých stopkách jednotlivě nebo po několika z úžlabí listův a po stranách větví, mají zvonkovitý, tupě 5laločný kalich, 5plátečnou, bílou korunu, 5 tyčinek na spodu nitkami spolu srostlých, ostatně z koruny daleko vyniklých, se zkroucenými prašníky, a svrchní semeník s jednoduchou čnělkou.

Plody jsou válcovité, přes 1 dm dlouhé, malým okurkám podobné tobolky obsahující značný počet semen velikosti hrachu. Vnitřní stěny a přehrádky tobolek jsou pokryty špinavě bílou, hedvábitě lesklou vlnou. Když tobolky dozrají, rozpoltí se v 5 chlopní, a vlna, která byla dosud mezi stěnami tobolky a semeny stlačena, se pružně uvolní.

Kapok vlnatý jest rozšířen ve Vých. Indii, na ostrovech Malajských, v tropické Africe, na Antillách, v Mexiku a v Již. Americe.

Vlny ze semen nelze sice upotřebiti jako přediva, poněvadž jest málo pevná a málo trvanlivá, ale používá se jí jako vaty a materialu vycpávacího, zvláště do polštářů, k čemuž se docela dobře hodí, poněvadž jest dosti pružná.

Hlavním evropským tržištěm vlny kapokové jest Amsterodam. Vedle kapokové vlny dovážejí se však do Amsterodamu také kapoková semena, z nichž lisují tučný olej.

Z ostatních cejbovitých rostlin zasluhují zmínky:

a) Cejba malabarská (Bombax malabaricum DC.) - strom rozšířený v celé Vých. Indii a odtud přes ostrovy Malajské až do severní Australie, shoduje se dlanitě složenými listy a válcovitými tobolkami celkem s kapokem, od něhož se liší hlavně jen tím, že obsahuje ve květech větší počet tyčinek. Ačkoli jest stromem tropickým, přece shazuje každého roku listy a nežli se oděje listy novými, rozkvetou na větvích jeho červené, tulipánovité květy v takovém množství, že po spadnutí jejich korunních plátků vypadá půda okolo stromu jako by ji pokryl červeným kobercem.

Vlny z tobolek upotřebuje se na vycpávání jako kapoku. Z trhlin kmene vytéká klovatina přicházející do obchodu pod jménem gumy malabarské.

b) Cejba pravá (Bombax ceiba L.) shoduje se s předcházející do té míry, že jí někteří botanikové ani za samostatný druh nepovažují.

Jsouc domovem v tropické Jižní Americe, cejba pravá skytá vedle hedvábité vlny, jíž v Brasilii říkají paina limpa a jíž upotřebuje se rovněž na vycpávání, jedlá, olejnatá semena chutnající jako mandle.

1Tak se nazývá u domorodců v Sudanu.

2Slož. z řec. vlna + strom.

3 Lat. anfractuosus = zprohýbaný, vzhledem ku prašníkům.

4Z řec. hedvábí.

5Slož. z řec. pět + muž, zde tyčinka.

Nemáte oprávnění psát komentáře.